Muutoksia palveluissa -sivustoilla intraneteissä lisää tietoa muutoksista

Find more info in the Changes in services intranet sites

 

Uusi yhteinen IT helpdesk / New joint IT helpdesk

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500

Avoinna / Opening hours:

ma – pe 8 – 17 / Mon – Fri 8 am – 5 pm

 

Helpdeskien sijainnit / Helpdesk locations

  • Keskustakampus/Central campus: Päätalo/Main building E246
  • Kauppi: Arvo E106
  • TAMK pääkampus/main campus: B1-44
  • Hervanta: Kampusareena A258

Pop up -palvelupisteet / Pop up service points

  • Hervanta: Kampusareena, Tietotalo ja Konetalo
  • TAMK: pääaula/main lobby Teiskontie, B1-palvelukatu
  • Keskustakampus/Central campus: Päätalo aula/main lobby, Pinni B aula/main lobby
  • Kauppi kampus/campus: Arvo pääaula/main lobby