In English

Käyttäjätunnus ja salasanan vaihto

 • TUNI-tunnusten aktivointi on käynnissä. Katso tietoa intrasta.
 • Olet saanut ohjeen sähköpostiisi ja löydät sen myös yllä olevasta linkistä.
  • HUOM! Sinulta ei aktivoinnin yhteydessä kysytä henkilötietojasi, korkeakouluyhteisön organisaatioiden käyttäjätunnusta tai salasanaa.
 • Vanha ja uusi tunnus toimivat rinnakkain siirtymäajan.
 • Salasanat tulevat olemaan myöhemmin samat kummallekin tunnukselle, sekä uudelle että vanhalle. Toimi kuitenkin alkuvaiheessa näin:
  • Aseta salasana TUNI-tunnukselle uudessa TUNI-ympäristössä.
  • Aseta salasana nykyiselle tunnukselle nykyisessä salasananvaihtopalvelussa.

Office365 (sähköposti, kalenteri, OneDrive jne.)

 • Saat uuden etunimi.sukunimi@tuni.fi sähköpostiosoitteen 1/2019.
 • Vanhojen Office365-tiliesi henkilökohtainen sisältö (sähköpostit, kalenterit, yhteystiedot, OneDrive) kopioidaan uudelle TUNI-tilille.
 • Vanhoihin tut.fi-sähköpostiosoitteisiin tuleva posti ohjataan automaattisesti uuteen tuni.fi-osoitteeseen vähintään kahden vuoden ajan.

HR Suiten korvaaja

 • Kirjautuminen TUNI-tunnuksella 1/2019.

Työajankohdentaminen (SoleTM)

 • Uusi yhteinen SoleTM 1/2019, kirjautuminen TUNI-tunnuksella

Moodle

 • Kevät 2019 jatketaan vanhoilla Moodleilla – kirjautuminen TUNI-tunnuksella 1/2019.
 • Uusi yhteinen oppimisympäristö syksyllä 2019.

Tietokoneet

 • Kirjaudu henkilökunnan koneille toistaiseksi TUT-käyttäjätunnuksella.

Sähköinen tentti (Exam)

 • Kirjaudu TUNI-tunnuksilla 1/2019.

Matkahallintajärjestelmä

 • Uusi yhteinen M2 Blue 1/2019, kirjautuminen TUNI-tunnuksella.

TUTCRIS

 • Järjestelmän käyttö jatkuu vanhoilla TTY:n tunnuksilla toistaiseksi.

ROCK/POP

 • ROCK ja POP säilyvät entisen TTY:n opetustietojärjestelminä toistaiseksi.
 • Lukuvuoden 2019-2020 OPS-työ tehdään ROCK:issa.
 • ROCK:iin ja POP:iin kirjaudutaan TUNI-tunnuksella 1/2019.
 • Entisen TTY:n opiskelijat käyttävät edelleen POP:iin linkitettyjä HOPS:ia ja Kaikua, joihin kirjaudutaan myös TUNI-tunnuksella 1/2019 alkaen.

Intranet

 • Kirjaudu vanhalla tunnuksella. Vanha intranet käytössä kesään 2019.
 • Uusi intranet julkaistaan maaliskuussa 2019. Kirjaudu uuteen intraan TUNI-tunnuksella.

Langaton verkko (Eduroam)

Tarkempaa tietoa löydät intran “Muutoksia palveluissa” -sivuilta:
https://tutfi.sharepoint.com/sites/intra-fi/organisaatio-ja-kehittaminen/tampere3/muutoksia-palveluissa-vuodenvaihteessa