In English

Käyttäjätunnus ja salasanan vaihto

 • Korkeakouluyhteisössä on otettu käyttöön TUNI-tunnukset. Lue lisää käyttäjätunnuksista.
 • Vanha ja uusi tunnus toimivat rinnakkain siirtymäajan.
 • Kun vaihdat salasanan TUNI-tunnukselle, se päivittyy myös vanhan organisaation tunnukselle.
  • Huom! Jos vaihdat salasanan vanhan organisaation salasananvaihtopalvelussa, se päivittyy vain vanhan organisaation tunnukselle.

Office365 (sähköposti, kalenteri, OneDrive jne.)

 • Korkeakouluyhteisön uudet etunimi.sukunimi@tuni.fi sähköpostiosoitteet ovat käytössä, kirjaudu osoitteessa portal.office.com.
 • Vanhojen Office365-tiliesi henkilökohtainen sisältö (sähköpostit, kalenterit, yhteystiedot, OneDrive) kopioidaan uudelle TUNI-tilille.
 • Vanhoihin uta.fi-sähköpostiosoitteisiin tuleva posti ohjataan automaattisesti uuteen tuni.fi-osoitteeseen vähintään kahden vuoden ajan.

HR Suiten korvaaja

 • Kirjautuminen TUNI-tunnuksella 1/2019.

Työajankohdentaminen (SoleTM)

 • Uusi yhteinen SoleTM 1/2019, kirjautuminen TUNI-tunnuksella

Moodle

 • Kevät 2019 jatketaan vanhoilla Moodleilla – kirjautuminen TUNI-tunnuksella 1/2019.
 • Uusi yhteinen oppimisympäristö syksyllä 2019.

Tietokoneet

 • Kirjaudu henkilökunnan koneille toistaiseksi TUT-käyttäjätunnuksella.

Sähköinen tentti (Exam)

 • Kirjaudu TUNI-tunnuksilla 1/2019.

Matkahallintajärjestelmä

 • Uusi yhteinen M2 Blue 1/2019, kirjautuminen TUNI-tunnuksella.

TUTCRIS

 • Järjestelmän käyttö jatkuu vanhoilla TTY:n tunnuksilla toistaiseksi.

ROCK/POP

 • ROCK ja POP säilyvät entisen TTY:n opetustietojärjestelminä toistaiseksi.
 • Lukuvuoden 2019-2020 OPS-työ tehdään ROCK:issa.
 • ROCK:iin ja POP:iin kirjaudutaan TUNI-tunnuksella 1/2019.
 • Entisen TTY:n opiskelijat käyttävät edelleen POP:iin linkitettyjä HOPS:ia ja Kaikua, joihin kirjaudutaan myös TUNI-tunnuksella 1/2019 alkaen.

Intranet

 • Kirjaudu vanhalla tunnuksella. Vanha intranet käytössä kesään 2019.
 • Uusi intranet julkaistaan maaliskuussa 2019. Kirjaudu uuteen intraan TUNI-tunnuksella.

Langaton verkko (Eduroam)

Tarkempaa tietoa löydät intranetistä.