In English

Uusiin, ja yleisemmin käytettyihin vanhoihin, www-palveluihin kirjaudutaan TUNI-tunnuksella. Osaan vanhoista palveluista kirjaudutaan kuitenkin vielä vanhan organisaation (TAMK, TaY, TTY) tunnuksilla.

Listan eri palveluiden kirjautumistavoista löydät intranetistä.

Valitse HAKA-kirjautumista käyttävään www-palveluun TUNI-tunnuksella kirjautuessasi HAKA:n valikosta

Tampere Universities / Tampereen korkeakoulut

Kirjaudu TUNI Office365-palveluihin (esim. sähköpostiin) osoitteessa portal.office.com sähköpostiosoitteella ja TUNI-tunnuksen salasanalla.

Yleisimpiä ongelmatilanteita

TUNI-tunnukseni ei toimi

TUNI-käyttäjätunnus täytyy olla aktivoituna ennen TUNI-tunnuksella kirjautumista.

Lue lisää tunnuksen aktivoinnista.

 

Olen unohtanut salasanani

TUNI-tunnuksen salasana vaihdetaan osoitteessa id.tuni.fi tai salasana.tuni.fi tai IT Helpdeskissä.

Kun vaihdat tuni-tunnuksen salasanan, asettamasi salasana päivittyy myös UTA, TUT ja TAMK –tunnuksillesi riippumatta siitä onko se samanmuotoinen kuin tuni-tunnuksesi.

Jos vaihdat salasanasi vanhan organisaation salasananvaihtopalvelussa (id.tamk.finettikatti.uta.fiwww.tut.fi/omatunnus), salasana vaihtuu vain kyseiselle vanhan organisaation tunnukselle.

Millä tunnuksella www-palveluun kirjaudutaan?

Pääsääntöisesti uusiin yhteisiin palveluihin ja TaY:n ja TTY:n vanhoihin opiskelijoiden palveluihin kirjaudutaan TUNI-tunnuksella. Lista yleisimmissä palveluissa käytettävistä käyttäjätunnuksista löytyy käyttäjäryhmittäin tältä sivustolta. Valitse navigaatiosta esim. TTY / Opiskelija. Tarkemman listan löydät intranetistä Sähköisiin palveluihin kirjautuminen – kirjautumistavat -sivulta.

Kirjauduin TUNI-tunnuksella mutta en näe vanhoja tietojani

Vaikka TUNI-käyttäjätunnus saattaa näyttää samalta, kuin vanhan organisaation käyttäjätunnus, kyse on kuitenkin eri tunnuksesta. Tämän takia TUNI-tunnuksella kirjauduttaessa sinua ei kaikissa palveluissa tunnisteta samaksi käyttäjäksi, kuin vanhan organisation tunnuksella kirjautuessasi.

Tärkeimpien vanhojen, käyttöön jäävien, palveluiden käyttäjätiedot muokataan niin, että vanhan käyttäjätunnuksen tiedot siirretään TUNI-tunnukselle. Mikäli palveluun on tarkoitus kirjautua TUNI-tunnuksella, palvelun käyttäjätiedot siirretään TUNI-tunnukselle. Mikäli palveluun kirjaudutaan vanhoilla tunnuksilla, käyttäjätietoja ei siirretä. Listan eri palveluiden kirjautumistavoista löydät intranetistä Sähköisiin palveluihin kirjautuminen – kirjautumistavat -sivulta.

Mikäli palvelua ei ole mainittu Sähköisiin palveluihin kirjautuminen – kirjautumistavat -sivulla (esimerkiksi muiden yliopistojen moodlet), palveluun ei tehdä käyttäjämuutoksia. Suosittelemme jatkamaan muissa organisaatiossa kesken olevat asiat, esimerkiksi moodle-kurssit, loppuun käyttäen vanhoja tunnuksia ja siirtymään sopivalla hetkellä käyttämään uusia TUNI-tunnuksia kirjautumalla palveluun TUNI-tunnuksella HAKA-valikosta. Joissain palveluissa, esimerkiksi wiki-sivustoissa, sivuston ylläpitäjältä voi pyytää oikeudet sivustoon uudelle tunnukselle.

Miten voin käyttää TUNI-tunnusta ja vanhan organisaation tunnusta samaan aikaan

Vaikka www-palveluissa käytetään kertakirjautumista, kirjautuminen on palvelukohtainen, eli palvelun kirjautumisen pitäisi johtaa HAKA:n valikkoon. Tästä poikkeuksena on Office365-palvelut, jotka kaikki ovat käytössä yhdellä kirjautumisella.

Suosittelemme eri tunnusten käyttöön eri www-selaimia sekaannusten ja kirjautumiskertojen minimoimiseksi. Esimerkiksi Firefoxia voi käyttää TUNI-tunnuksella kirjauduttaviin palveluihin ja Chromea vanhan organisaation tunnuksilla kirjauduttaviin palveluihin.

En pääse HAKA-valikkoon

Mikäli kirjautuminen ohjautuu HAKA-valikon ohi suoraan vanhan organisaation kirjautumissivulle, voi olla että palveluun on tarkoitus kirjautua vanhan organisaation tunnuksella. Mikäli palveluun on tarkoitus kirjautua TUNI-tunnuksella, mutta selain ohjautuu suoraan vanhan organisaation kirjautumissivulle, käynnistä selain uudestaan tai käy HAKA-asetussivulla  https://haka.funet.fi/shibboleth/WAYF ja paina täällä Reset / Palauta -painiketta. Listan eri palveluiden kirjautumistavoista löydät intranetistä Sähköisiin palveluihin kirjautuminen – kirjautumistavat -sivulta.