Sähköpostiosoitteesi muuttuu vuodenvaihteessa

Korkeakouluyhteisömme yhteisen tietoteknisen toimintaympäristön rakentaminen etenee ja siihen liittyen sähköpostiosoitteesi muuttuu @tuni.fi -loppuiseksi vuoden vaihteessa. Kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille muodostetaan automaattisesti uusi etunimi.sukunimi@tuni.fi -muotoinen sähköpostiosoite 31.12.2018 alkaen. Vanhojen uta.fi-, tut.fi- ja …

Prepare for changes in online services

We keep on building the new unified IT infrastructure and will make some big changes to the present one. These changes will effect every person in our higher education community. …

Varaudu vuodenvaihteen muutoksiin

Rakennamme yhteistä tietoteknistä toimintaympäristöä ja siihen liittyen teemme vuoden vaihteessa isoja muutoksia nykyiseen ympäristöön. Muutokset vaikuttavat kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenien toimintaan. Alla muutamia tärkeitä päivämääriä ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka jokaisen …