Muutoksen muistilappuja 2019
Memos of changes 2019

Keräämme tälle väliaikaiselle sivustolle korkeakouluyhteisön jäsenille tietoa palveluiden muutoksista vuodenvaihteessa. Sivusto on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, henkilökunnalle tiedotetaan ensisijaisesti intranetissä. In this temporary site you will find information about the changes in services in the turn of the year. This site is primarily meant for the students of the higher education community. The staff of the community is primarily informed in the intranet.

Ajankohtaista/News

Sähköpostiosoitteesi muuttuu vuodenvaihteessa

Korkeakouluyhteisömme yhteisen tietoteknisen toimintaympäristön rakentaminen etenee ja siihen liittyen sähköpostiosoitteesi muuttuu @tuni.fi -loppuiseksi vuoden vaihteessa. Kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille muodostetaan automaattisesti uusi etunimi.sukunimi@tuni.fi -muotoinen sähköpostiosoite 31.12.2018 alkaen. Vanhojen uta.fi-, tut.fi- ja …